Expert Working Group-IP Review

Prof. A.K. Bansal, Dr. Anurag Sood, Dr. Archana Bahuguna, Dr. Ashok Panwar, Ashok Rampal, Gaurang Oza, Hrushikesh Mahapatra, Dr. Indu Bhushan, Neelam Tarani, Dr. R.A. Singh, Rahul Dev Shakya, Dr. Ravi Shah, R. Sridharan, Santosh K. Deolia, Shantanu R. Chobhe, Sheetal Pise, Subhendu Sinha Chaudhari, CDSCO Nominee

Expert Working Group-General Chapters

Dr. Archana Bahuguna, Dr. Ashok Panwar, Dr. Deo Narain Dikshit, Dr. Dileep Maganrao Bhosale, Gaurang Oza, Dr. Kundal Patil, Dr. Mangesh Chhatre, Manoj Dorlikar, Murugan Sarvanan, Nilesh Kumar Saluja, Paras Nath Singh, P. Rita Santhakumar, Sasi C. Nair, Subhendu Sinha Chaudhari, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Anti-retroviral Drugs

Dr. Balamurugan K., Deepak Arora, Dr. Imtiyaz Basade, Dr. Jayvant Narayan Harlikar, Dr. K. Rathnakar Reddy, Navneet V. Mehta, Rajgopal Bhutada, Sameer Anilkumar Pandit, Dr. Shweta Mittal, Thyagrajan P., CDSCO Nominee

Expert Working Group-Fixed Dose Combinations

Jaya Walia, Dr. Manish Gangrade, Neelam Tarani, Dr. Pirthi Pal Singh, Priya Sanjay Singh, Rahul Dev Shakya, Dr. Rajiv Desai, Sampat Chavan, Dr. Saurabh Srivastava, Sohiny Sharma, Dr. Subhash C. Mandal, Sudama Prasad, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Excipients

Dr. Ajaya Prakash, Amit Saxena, Chegonda Krishna Kumar, Kaushik Desai, Rajesh Kapoor, Dr. Satish Chand Saini, Shailesh Sham Wagh, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Toxicology

Balaji M.R., Dr. Balamurugan K., Dr. Jayvant Narayan Harlikar, Nilesh Kumar Saluja, Dr. Niranjan Mukund Deshpande, Sasi C. Nair, Dr. Vyas M. Shingatgeri, Dr. V. P. Sharma, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Packaging Material

Anindya Munshi, A.K. Bhatnagar, A.K. Pradhan, Dr. Dinesh Kumar Bhardwaj, Rahul Bhargava, Dr. Vijay Ji Habbu, Dr. Vijay Kumar, Dr. V.P. Sharma

Expert Working Group-Vitamins, Minerals, Amino Acids, Fatty Acids etc.

Dr. B. Dinesh Kumar, Dr. Chandrasekhar Kabidayal, Girish Juneja, Harish Kumar K., Dr. Hemal Patel, Dr. Parvinder Pal Singh, R. Raghunandanan, Sampat Chavan, Sanjeev Kumar, Sudama Prasad, Sunil Bakshi, Dr. Yogendra Singh

Expert Working Group-Herbal & Phytopharmaceutical Products

A.K. Pradhan, Dr. Amit Agarwal, Dr. D.B. Anantha Narayana, Dr. G.V.R. Joseph, Dr. Inder Pal Singh, Prof. Kanchan Kohli, Dr. Karuna Shanker, Dr. Mohd. Idris, Prof. R.K. Goyal, Prof. Sayeed Ahmed

Expert Working Group-Microbiology

Dr. Ashish Sehgal, C. Hariharan, Dr. Jagdish P. Mehta, Chetananand Pathak, Om Prakash Verma, Dr. P.K. Chitnis, Dr. Rahul Warke, Dr. Suhas Mangaonkar, Dr. Vaishali N. Patel, CDSCO Nominee

Joint Working Group-Biologicals

Dr. Harish Chander, Sushil Kumar Sahu, Dr. Vivek Bansal, CDSCO Nominee, IPC Nominee

Expert Working Group-Biological and rDNA Products

Dr. Samir Kumar Mandal, Praveen Jain, Dr. Rahul Kulkarni, Dr. Rama Shanker Verma, Dr. Sriram Akundi, Dr. Rajesh Singh, Dr. Anurag Rathore, Dr. Swarnendu Bag, Dr. Sujata Halder, Dr. Susobhan Das, Dr. Mahesh K. Bhalgat, Prasun Guha, Dr. Vipul Kumar Gupta, NIB Nominee, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Vaccines and Immunosera for Human Use

Dr. Arun Bhardwaj, Dr. K. Anand Kumar, Dr. Krishna Mohan, Dr. Mahesh K. Bhalgat, Dr. Parag P. Nagarkar, Dr. Rajesh Jain, Dr. Sunil Goel, Dr. V.G. Somani

Expert Working Group-Veterinary Products

Prof. S.K. Garg, Dr. Praveen Malik, Rajesh Kumar Verma, Dr. Raj Kumar Singh, Dr. B.P. Srinivasa, Dr. S.M. Byregowda, Ar. A.K. Tiwari, Dr. B. Mohana Subramanian, Dr. R. P. Singh, Dr. N.K. Mahajan, Dr. Arun Atrey, Dr. Sandeep Singh, Dr. V.A. Srinivasan, Dr. G.S. Reddy, Dr. B. Piruthiviraj Kumar, Dr. D.J. Kalita, Nitin Bhatia, Sanjay Gavkare, Dr. T.V.S. Rao, Dr. M.P. Yadav, Dr. C.H. Pawshe

Expert Working Group-Anti-Sera

Dr. Krishna Mohan B., Ar. Aldon Fernandes, Dr. Sumant Karnik, Leena Menghaney, Dr. Amulya K. Panda, Dr. Nitin Salvi, Dr. Anil Yadav, Dr. Anand Zachariah, CDL-Kasauli Nominee, CRI-Kasauli Nominee, CDSCO Nominee, IPC Nominee

Expert Working Group-Blood and Blood-Related Products

Dr. Debashish Gupta, Dr. J.P. Prasad, Dr. Ratti Ram Sharma, Kanchan Ahuja, Dr. Ranjeet S. Ajmani, Dr. Rajendra Chaudhary, Dr. Meena Kumari, Dr. Meenu Bajpai, Prof. (Dr.) Jayashree Sharma, Prof. Renu Saxena, Dr. Sangeeta Pahuja, Dr. Aldon C. Fernandes, Ritesh Saraf, Dr. Uma Devi Komath

Expert Working Group-Alternatives to Animal Methods

Dr. Vijap Pal Singh, Dr. Aditya B. Pant, Dr. A.K. Tiwari, Dr. Shubh Narayan Rath, Dr. Ramachandra S.G., Dr. Aniket Sanyal, Dr. Sunil Goel, Dr. D. Mahesh, CDSCO Nominee

Expert Working Group-IP Digitalization

Atanu Roy, Saurab Biswas, Bharati Khanna, Rajender Singh, CDSCO Nominee

Expert Working Group-Websites

Dr. Arun Kumar Mishra, Dr. D.B. Anantha Narayana, Dr. Gurpreet Sandhu, Prof. R.K. Goyal, R. Chandashekhar

 

News & Highlights


View All
 

nfi

IPC Products

ip nfi
 
Connect with IPC